Voetlicht

Zoeken wij niet allemaal
Naar wat warmte en wat zon
Zoeken wij niet alemaal
Naar die ene grote bron?

Soms loop je in een doolhof
Het goede pad dat vind je niet
Je voeten worden moe
En je hart kent zo'n verdriet

Ja, alles lijkt zo somber
't Wordt donker om je heen
Ja, in dat aardse doolhof
Daar loop je dan alleen

Maar juist vaak in het donker
Dan zoek je naar de Heer
Alleen ben jij vergeten
Hij draagt je telkens weer

Als jij moe bent van het lopen
Geen uitkomst ziet op 't pad
Dan roept je hart 'o Here'
En God wist dat je bad

Elk woord door jou gesproken
Een roep, een schreeuw, een traan
Je denkt toch niet dat God jou
Daar eenzaam zo laat staan?

Hij draagt je in Zijn armen
Als Vader zijn kind
Die in die sterke armen
De troost en liefde vindt

Hij draagt jou als je wankelt
Draagt jou telkens weer
Hij wil jouw voetlicht wezen
Dus zoek nu maar niet meer