Vertwijfeling

Koud is mijn hart als tranen langzaam vloeien
Ze stromen als een bron die heilzaam werkt
Maar waarom gaat niet binnen in mij gloeien
Een kracht die mij hier door mij versterkt

De twijfel is zo groot..
..en ik wil niet meer kiezen
Haar krachten die zijn op..
..door wat het leven bood
Als ik ga kiezen voor mij zelf
zal zij vast niet lang meer leven
Nu al zegt mijn geweten,..
't wordt haar dood'

Maar mag ik kiezen Heer..
..of vraagt Gij om te geven
Ik weet alleen niet goed wat 'k geven kan
Want als er niets meer is,..
..is er alleen mijn leven
Maar als zij er niet meer is..
..hoe moet ik verder dan?

Zij heeft het moeilijk,..
..ach wil haar toch geven
De kracht te vechten..
..en toch naar de toekomst durven zien
Er is toch immers meer,..
..voor haar ook om te leven
En leer mij ook met helderheid te zien

En wil vooral toch onze kinderen sterken
Ze zijn zo zwak en hebben niet veel kracht
Het zou zo heerlijk zijn,..
..als ik eventjes kon leunen
Maar ook die zwakheid Heer had ik verwacht

Nu vraag ik nog voor mij wil Gij mij geven
Dat ik mag kiezen voor de juiste weg
We zitten in een doolhof..
..en alleen Gij kunt ons leiden
Langs alle kronkels en langs heg en steg

En nu wil ik U danken..
..ja dat ik met U mocht praten
Ik weet dat Gij o Vader altijd luisteren wil
Waak over ons in onze levens wandel
Pas dan wordt mijn opstandig hart weer stil