Thuiskomen

Dat thuis komen is zo erg God
Mijn huis lijkt zo verlaten
Steek ik de sleutel in het slot
Dan kan ik de stilte haten

'k Was op visite deze dag
Ze hebben mij verwend
Ik weet dat ik niet klagen mag
't Verdriet is U bekend

Maar steeds is er het lege huis
Waar niemand op mij wacht
Elk mens heeft zo zijn eigen kruis
Elk mens zijn eigen kracht

Mijn kind zeg mij al je verdriet
Ik heb mij niet vergist
Echt ik negeer je tranen niet
Ik weet dat jij nu zoveel mist

Steek je de sleutel in het slot
Weet je bent niet alleen
De eerste die je begroet is God
Want nimmer ging Hij heen

Eens kom je thuis waar Hij ook is
Hij komt je zelf wel halen
Dan kom je thuis nooit meer ?t gemis
Thuis in des hemels zalen