Zo speciaal

Op de vroege morgen
Gaat de telefoon
Ik neem op en hoor: dag lieve schat
En vind het zo gewoon
Al zo vertrouwd, het doet me goed
En ik ben blij dat ik je heb ontmoet
DIE dagen samen, zoveel te zeggen
Of heerlijk zwijgen, niks uit te leggen
Samen lachen, samen verdriet
Alleen voor ons beiden
Niemand die ons ziet
Zo "speciaal" zijn lijkt wonderlijk groot
Dat God mij kracht gaf en deze kans mij bood
Jij zegt "mijn fresia"
Ik ruik de bloemengeur
Het leven is ook lente, ik zie de bloemenkleur
In ons veenkerkje daar zongen wij:

Dank U voor de bloemen geuren
Dank U voor ieder klein geluk
Als dit ons leven zijn mag lief
Dan kan de band nooit stuk

Een beetje zon, waar je al zo lang op wacht
Dat was het slotlied
Had jij de zon verwacht?
Dat onverwachte briefje als je alleen of eenzaam bent
Wij hebben al die woorden, tot in de ziel herkend
En daarom blijf ik zingen
"Dank U voor iedere dag"
Dank U dat ik voor U mag zingen
'k Geniet weer en ik lach

Jouw Fresia