Bemoediging

Als het zo zwaar tegen zit
Op de levenszee
Als de stormen woeden
Valt het echt niet mee.

Je vroeg me om te bidden
Dat heb ik ook gedaan
Al wil dat nog niet zeggen
Dat de storm zal liggen gaan

Ik bid voor allebeide
O Heer geef toch de kracht
Dat niet hun wegen scheiden
Waar vol liefde wordt gedacht

En tranen die we huilen
Als parels worden zij
Ik rijg ze als een snoer bijeen
Toe breng ze maar bij mij

En vol respect denk ik dan
't Is de liefde die hen draagt
Zo vol vertrouwen zorgen
Waar liefde wordt gevraagd