Dankbaar

Ik ben dankbaar voor de vele daden
In een vriendschap mij gegeven
Onzichtbaar teer is een hechte band
Door heel ons verdere leven